Info@wipp.se
Tel +46 418 - 66 08 06
Fax +46 418 - 66 11 17
Wipp MultiMedia AB
Solhuset
Huvudstorpsvägen 297
SE - 244 95 DÖSJEBRO

Företaget
Den Holistiska Byrån.

Bildbehandling
Content management
Event Communication
Film
Foto
Framtidsverkstad
Illustration
Lay Out
Mini Web
Pdf
Power Point
Projektledning
Scenografi
Trycksaker
Teater
Utbildning

Webhosting i Mac OS X miljö med stöd för Lasso, MySQL

Framtidsverkstad

….är en effektiv och kvalitetssäkrad metod som du kan använda för att skapa positiv förändring och utveckling i ditt företag/ din organisation.

 ….använder på ett mycket konkret sätt den kompetens, erfarenhet och förändringskraft som finns hos dig och dina medarbetare till att skapa en gemensam vision för ert arbete.

….innebär en frizon där allas kritik och synpunkter är lika viktiga och ligger till grund för att gallra fram önskvärda förändringar.

 ….resulterar alltid i konkreta handlingsplaner som är förankrade hos medarbetarna.

Att skapa en gemensam vision
– och förverkliga den.
Kontakta oss

Cinnamon

The International Network

Art

John Wipp
Tamara Malmeström
Bengt Wallberg
Peter Uhr