Ett svart pulver
inkapslat
i spindelsvävstunna hårda
hinnor

Inte sot
Ett gnistrande pulver
av tårar
som aldrig blev

Som nu
när du innerlig
löser hinnorna
frigörs
finner väg och stiger
som gråt upp genom mig

Blir äntligen till
tårar
strålande av färg
i mötet med ljuset
i ögats mitt

John Wipp Sovande sjö 1990 Kalejdoskop förlag

tillbaka