HÖSTLÖVET FALLER
långsamt singlande
mot marken
Möter där
sin egen
skugga
som ledsagar
det in i
vintersömnen

John Wipp Himlen är vit 2002 ellerströms förlag

tillbaka