I mörkret

sluter jag ögonen

erfar ljuset innanför

ögonlocken

Från dagen som kommer

eller igår

En inre nödbelysning

 

John Wipp Blick 1996 ellerströms förlag

tillbaka